L'EscolaL'Escola

La nostra escola té:

  • Tres aules d'infantil.
  • Sis aules de primària.
  • Dues aules d'audiovisuals. Una de les quals també és l'aula de música.
  • Aula d'informàtica.
  • Aula de logopèdia.
  • Menjador.
  • Gimnàs.
  • Tres patis.
  • Hort escolar.
  • Per a l'alumnat amb problemes de mobilitat l'escola té un ascensor i tres rampes per accedir als diferents nivells del centre: edifici, patis, hort...
Col·legi Públic Sagrada Família · C/ Joan Fuster, 4 - 03100 Xixona (Alacant)
Tel.: 965 612 467 · Fax.: 965 626 002 · 03006281@edu.gva.es